TOELEVERANCIER-GROOTHANDEL NAAR DE PARKETTEUR TOE

Overnemer gezocht met volgend profiel :

Natuurlijke persoon met ervaring in de branche, en met een technisch-commerciële vorming.

Ideaal voor een Starter, begeleiding gewaarborgd.

Overlater is bereid nog een periode afbouwend mee te werken.

Omzet : +- 600.000€

Klanten :
Recurrente klanten B2B = Parketteurs (85%)

Particuliere Projecten (15%) in samenwerking met eigen klanten voor de plaatsingen.

Gamma( n-beperkend) :
Parket, laminaat, lijmen en onderhoudsproducten

Sterk groeipotentieel in en buiten de regio.

Bedrijfsgebouw met toonzaal, kantoren, en magazijn
(het pand kan tijdelijk of permanent gehuurd worden)

Verplaatsbaar in de regio (max 10km)

Gelegen in Centrumstad in Zuid-West-Vlaanderen